SEÇ-G Politikamız

Sanat Yapı’nın yürüttüğü faaliyetlerde “kazaları önlemek, emniyeti esas almak, insanlara ve çevreye zarar vermemek” en büyük önceliktir. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı koruma içerir. Sanat Yapı’da çalışan herkes Sağlık, Emniyet Çevre ve Güvenlik konularında sorumluluk taşımakta ve aktif görev üstlenmektedirler. Gün geçtikçe daha da gelişen SEÇ politikamız ışığında aşağıdaki gereklilikleri gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz,

 

• Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gereken tedbirleri almak, çalışmalar sırasında personelin ve diğer insanların sağlık ve emniyetlerini korumak,

• Sanat Yapı ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde, çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmak,

• Acil durumlara sürekli hazır olmak, acil durum halinde etkili müdahale, etkin yönetim ve şeffaf şekilde rapor etmek,

• Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli eğitimleri vermek ve bu eğitimlerin devamlılığını sağlamak adına liderlik etmek,

• Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,

• Yapılan işlerde yerel ve uluslararası kanunlar, mevzuatlar ve standartlara uymak,yerine getirmek,

• SEÇ-G yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeyi sağlamak için,  belirlediğimiz hedeflerin denetimlerini yaparak izlemek, uygun çalışma, eğitim ve değerlendirmelerle etkinliğinin arttırılmasını sağlamak ve geliştirmek,

• Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve  performansımızı geliştirmek amacıyla emniyetsiz durum, emniyetsiz davranış ve ucuz atlatılan kazalar dahil olmak üzere tüm olay ve kazalar ile ilgili raporlar hazırlamak, bunlardan bir ders çıkarılmasını sağlamak,

• Tüm çalışanlarımıza entegre yönetim sisteminin  iyileştirilmesinde danışılması ve katılımlarının sağlanmak

ALTIN KURAL

Hiçbir iş, gerekli emniyet tedbirlerini almadan ve emniyetli çalışma koşullarını sağlamadan yapılacak kadar acil ve önemli değildir!