Genel Müdür Mesajı

2001 yılında, uzun yıllar özel sektörde kazandığım deneyim, birikim ve modern çalışma metotlarını, yeni inşaat teknolojileri ve profesyonel hayatta edindiğim ekip çalışması ruhu ile birleştirerek kurduğumuz Sanat Yapı İnşaat A.Ş., başarıyı bir gelenek haline getirmiş ve bugüne kadar 400’ü aşkın projeye imza atmıştır. Taahhüdünü üstlendiğimiz projelerde en iyi çözümü en doğru şekilde uygulamak, hedeflenen bütçe ve iş programlarına uygun hareket etmek ve olası risklerin tümünü değerlendirmek firmamızın değişmez iş yapım ilkeleridir.

İnşaat sektörünün en önemli unsurunun doğru ve nitelikli insan kaynağı olduğunun bilincindeyiz. Bu çerçevede, işini ve mesleğini seven, deneyimli, kendisini yenileyip geliştirebilen, ekip çalışmasına önem veren çalışanlarımız firmamızın en önemli değeridir.

Şirketimiz, Çevre, Kalite, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında tavizsiz olarak uyguladığı politikaları ile sektöründe her zaman öncü olmuş, sürdürülebilir politikalar ve uygulamalar üretmiş, bu politikaları bütün operasyonlarının içine katmış, yarınlar için topluma ve çevreye sosyal sorumluluklarının olduğu bilinciyle hareket etmiştir. Öte yandan işlerimizi etik değerlere, yasalara ve mevzuatlara uygun olarak yapmak oluşmuş olan firma kültürümüzün ana unsurudur.

Sadece ne yaptığınızın değil nasıl yaptığınızın da önemli olduğuna ve kalitenin tesadüf değil akıllı bir gayretin sonucu olduğuna inanıyoruz. İş hayatının vazgeçilmez ve tartışılmaz ilkeleri dürüst ve ilkeli olmaktır. Firmamız bunlara müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını ekleyerek, özverili ve deneyimli bir ekip oluşturmuş ve bu çerçevede kuruluşumuzdan bugünlere kadar biriktirdiğimiz en önemli sermayemiz “memnun müşteri kitlesi” olmuştur.

Her şeyin en iyisine layık ülkemize ve insanlarımıza daha güzel yarınlar hazırlamak için bizlere düşen görevin çok çalışmak, üretmek, eğitimli, bilinçli ve aydın bir nesil yaratmak olduğuna inanıyoruz. Siz değerli işverenlerimizin bizleri tercih etmesi bu sorumluluğumuzu her geçen gün arttırmakta ve bu çerçevede firmamız özellikle eğitimle ilgili birçok sosyal sorumluluk projesi üstlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışırken firmamızın hedefi, sahip olduğumuz bilgiyi ve birikimi gelecek nesillere aktarmak ve başarı çıtasını daha yükseklere taşımaktır.

Saygılarımla,

Saltuk Orkun Eribol