Akaryakıt İstasyonu ProjeleriAkaryakıt İstasyonları
rotate background

SEÇ-G Politikamız

Sanat Yapı’nın yürüttüğü faaliyetlerde ‘’kazaları önlemek, emniyeti esas almak , insanlara ve çevreye zarar vermemek’’ en büyük önceliktir.

Sanat Yapı ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için, kapsamlı bir Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik ( SEÇ-G) politikası uygular. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı koruma içerir. Sanat Yapı da çalışan herkes Sağlık, Emniyet Çevre ve Güvenlik konularında sorumluluk taşımakta ve aktif görev üstlenmektedirler.

Gün geçtikçe daha da gelişen SEÇ-G politikamız ışığında aşağıdaki gereklilikleri gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz,

  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gereken tedbirleri almak, çalışmalar sırasında personelin ve diğer insanların sağlık ve emniyetlerini korumak,
  • Müşterilerimiz, taşeronlarımız ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli eğitimleri vermek ve bu eğitimlerin devamlılığını sağlamak,
  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,
  • Yapılan işlerde yerel ve uluslararası kanunlar, mevzuatlar ve standartlara uymak,
  • SEÇ-G performansının arttırılmasına yönelik olarak denetimleri sık sık gerçekleştirmek ve denetim sonucunda elde edilecek verilere göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamak,
  • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla emniyetsiz durum, emniyetsiz davranış ve ucuz atlatılan kazalar dahil olmak üzere tüm olay ve kazalar ile ilgili raporlar hazırlamak, bunlardan bir ders çıkarılmasını sağlamak,
  • Kaliteli mühendislik anlayışı yanında ürün kalitesi en yüksek ve en güvenli malzemeler ile hizmetin seçimine önem vermektir.

ALTIN KURAL; Hiçbir iş,  gerekli emniyet tedbirlerini almadan ve emniyetli çalışma koşullarını sağlamadan yapılacak kadar acil ve önemli değildir!

Add Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir